Πώς θα έρθετε στο Ξενοδοχείο

Κατεβαίνοντας από το flying dolphin ή από το ferry boat κινήστε στον παραλιακό δρόμο προς τα αριστερά όπως φαίνεται στην εστιγμένη γραμμή και φθάνουμε σε λίγα λεπτά στο Canali Hotel.